Thông tin liên hệ

Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam
Trụ sở chính: 57 Huỳnh Thúc Kháng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
Điện thoại hỗ trợ: 18001260
Email hỗ trợ: cskh@vnpt.vn

Quy trình hỗ trợ khách hàng

Bước 1, Khách hàng gọi tổng đài 18001260, hoặc gửi email tới cskh@vnpt.vn
Bước 2, Bộ phận CSKH VNPT tiếp nhận yêu cầu, xử lý cho khách hàng, nếu không xử lý được thì chuyển cho Đơn vị triển khai
Bước 3, Đơn vị triển khai tiếp nhận yêu cầu, xử lý cho khách hàng, nếu không xử lý được thì chuyển cho Đơn vị chủ quản dịch vụ
Bước 4, Đơn vị chủ quản dịch vụ tiếp nhận yêu cầu, xử lý cho khách hàng
Bước 5, Bộ phận CSKH VNPT phản hồi kết quả xử lý cho khách hàng
Bước 6, Khách hàng nhận kết quả xử lý

Hệ thống tài liệu sản phẩm dịch vụ
Nội dung Category Ngày tháng Format Last post Tải
Tài liệu trình bày sản phẩm Giới thiệu sản phẩm 09/2021 PPT 09/2021
Tài liệu mô tả sản phẩm dịch vụ Mô tả sản phẩm 09/2021 PDF 09/2021
Tài liệu hướng dẫn sử dụng chung Hướng dẫn sử dụng 09/2021 PDF 09/2021
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Workplace Hướng dẫn sử dụng 09/2021 PDF 09/2021
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ HRM Hướng dẫn sử dụng 09/2021 PDF 09/2021
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ CRM Hướng dẫn sử dụng 09/2021 PDF 09/2021
Tài liệu hướng dẫn sử dụng phân hệ Quản trị Hướng dẫn sử dụng 09/2021 PDF 09/2021
Thông tin hệ thống demo trải nghiệm Thông tin ứng dụng 09/2021 TXT 09/2021