Chania
Workplace
 • Quản lý mạng xã hội nội bộ của doanh nghiệp
  • Quản lý thông báo
  • Chia sẻ trạng thái, file, ảnh
  • Xem nhanh hồ sơ nhân sự
  • Tạo Group, chủ đề
  • Xem cấu trúc phòng ban
 • Quản lý công việc
  • Quản lý dự án
  • Quản lý công việc
  • Quản lý quy trình
  • Quản lý quy trình sản xuất
 • Quản lý đơn từ
  • Đơn xin vắng mặt
  • Đơn xin nghỉ
  • Đơn làm thêm giờ
  • Đơn đổi ca
  • Đơn checkin, checkout
 • Quản lý tài liệu
  • Lưu chữ, chia sẻ tài liệu dùng chung, riêng theo nhóm
  • Đồng bộ google driver
  • Liên kết các phân hệ
Chania
HRM
 • Tuyển dụng
  • Đề xuất tuyển dụng
  • Chiết dịch tuyển dụng
  • Kênh tuyển dụng
  • Hồ sơ ứng viên
  • Lịch phỏng vấn
 • Hồ sơ nhân sự
  • Hồ sơ nhân sự
  • Hợp đồng lao động
  • Bảo hiểm
  • Đào tạo
  • Đánh giá năng lực
 • Chấm công
  • Nghỉ phép, nghỉ bù
  • Cài đặt ca
  • Phân ca
  • Cài đặt bảng chấm công
 • Đánh giá KPI
  • Thư viện KPI
  • Bảng đánh giá KPI
  • Bảng tổng hợp KPI
  • Liên kết tự động với phân hệ khác
 • Tiền lương
  • Lương khối văn phòng
  • Lương khối sản xuất
  • Trả trực tiếp trên hệ thống
Chania
CRM
 • Marketing
  • Chiến dịch email
  • Chiến dịch SMS BrandName
 • Khách hàng
  • Thông tin liên hệ
  • Đánh giá cơ hội
  • Khách hàng
  • Check trùng khách hàng
 • Bán hàng
  • Báo giá
  • Hợp đồng
  • Đơn hàng
  • Khuyến mại
  • Doanh số
  • Công nợ
 • Mua hàng
  • Đơn mua hàng
  • Nhà cung cấp
  • Công nợ nhà cung cấp
 • Hàng hóa và kho
  • Danh mục hàng hóa
  • Quản lý kho
  • Quản lý giá bán